TEME
Supernovatravel 486x60 M1
Filiptravel2016Baner468x60

Stručni članak: Analiza modela organizovanja škole skijanja

Sadraj Konferencija X 1 300x200

Stručni članak:  Analiza modela organizovanja škole skijanja
Autori: Rasim Lakota, Ifet Mahmutović, Izet Bajramović, Eldin Jelešković, Haris Alić, Denis Čaušević
Fakultet sporta i telesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu, BiH

Publikovano u: Zborniku radova sa 
Desete međunarodne naučne konferencije
IZAZOVI SAVREMENOG MENADŽMENTA U SPORTU
30. maja 2014.        strane 152-156.

Priredio:  Alfa univerzitet u Beogradu, Fakultet za menadžment u sportu,  2015.

Tiraž:  150 primeraka  +  CD ROM izdanje

Pogledajte ovaj stručni članak u galeriji slika na ovoj strani.Apstrakt

Skijanje kao sportska aktivnost može da predstavlja važan faktor kvalitetnijeg načina života, te se sve više prihvata  kao  sportsko-rekreativna aktivnost. U ovom radu analiziran je model organizovanja  škole skijanja za mlađe uzraste, sa sadržajima igre na snegu, sa i bez skija. Realizacija skijaškog podučavanja se odvijala po unapred isplaniranom petodnevnom programu, i to u četiri homogene grupe učesnika. Imajući u vidu da deca najviše uživaju u igri na snegu, čime se omogućava sloboda kretanja i oslobađanje straha, primenjen je model čija je osnova učenja upravo „igra”. Primenjeni model rada pokazao je korektne rezultate na usvojenost osnovnih skijaških elemenata. U tretiranom modelu organizovanja škole skijanja, učesnici kroz igru i takmičenje sa samim sobom, motivisano i spremno ulaze u susret različitim skijaškim zadacima.

Model organizovanja škole skijanja je proces koji je postavljen kroz dizajniranje strukture, raspoređivanja obaveza i koordinisanja dece i instruktora u njihovim naporima da ostvare ciljeve obuke. Proces škole skijanja je imao dve specifične strane: strukturu i koordinaciju. Odredivši ciljeve u fazi planiranja, u organizaciji je određeno šta treba raditi i kako postići koordinaciju postavljenih modela organizacije škole skijanja.

Ključne reči: škola skijanja, analiza, organizacija
 
Abstract
Skiing as a sports activity can represent an important factor of the higher quality of life, and is more and more recognized as a sports-recreational activity. This paper analyzes a model of ski school organization for younger age groups, with activities and games on snow, with and without skis. The realization of ski teaching  was conducted in advance according to a planned five-day program with four homogeneous groups of participants. Having in mind that children enjoy games on snow the  most, which makes freedom of movement possible and eliminates fear, a model where the basis of teaching is “play” has been applied. The applied model has shown acceptable results of the acquisition of basic skiing elements. In the treated model of ski school organization, through playing and competing among themselves, the participants are motivated and are ready for various ski tasks.

The model of ski school organization is a process constructed through structure design, assigning tasks and coordinating children and instructors in their efforts  to accomplish the goals of the training. The ski school process had two specific  parts: structure and coordination. By determining goals in the planning phase, it was determined what to do and how to achieve the coordination of the set models of ski school organization.

Key words: ski school, analysis, organization

 

Niko nije komentarisao ovu stranu.

Pošaljite svoj komentar


Kako postati instruktor skijanja

uiss250x188

Obuka za sticanje zvanja instruktora skijanja i snowboard-a održava se u organizaciji UDRUŽENJE INSTRUKTORA SKIJANJA SRBIJE (UISS) na Seminarima za sticanje zvanja...

Karving zaokret

carvsign

        Karving se može naučiti mnogo lakše od klasičnog skijanja. Ne moraju se odmah praviti zaokreti sa ekstremnim nagibom tela pri čemu...

Carving, umetnost skijanja

c001

     Skijanje je jedan od sportova koji je poslednjih godina znatno napredovao u popularnosti i masovnosti. Skijanje je poslednjih desetak godina doživelo...

Tehnika karvinga

carving31

     U situaciji ste da počnete s učenjem karving tehnike. Širom sveta svi pričaju o tome jer na današnjim modernim skijama možete...

Karving - trik ili?

ca003int

Carving reč koja je u poslednjih desetak godina doprinela preporodu skijanja u svetu... a zapravo, velikim delom je samo makretinški trik :-)! Naime,...

Škola skijanja - šta se uči

SKISKOLA

     Većina naših skijaških centara ima organizovane škole skijanja. U njima rade kvalifikovani ski instruktori koji će vas sigurno uvesti u sve...

Mala škola skijanja

skolap1

Ovaj tekst je namenjen za one koji se plaše poduhvata, zvanog skijanje, ili za one koji nemaju visoko mišljenje o ovom sportu....

Obuka neskijaša

obuka neskijasa6

Skijanje je vrsta zimskog sporta u kojem se pomoću skija ostvaruju različita kretanja po snegu (hodanja, trčanja, spuštanja i skakanja) po različitom...

Skijanje po grbama - hupserima

pogrb1

Skijanje kroz udubine Crna linija pokazuje put skijaša koji ostaje u udubinama i okreće u žlebovima izmedju grba. Skijanje po grbama Plava linija pokazuje...

Skijanje po dubokom snegu

duboksneg2

     Omiljeni način skijanja za sve koji su davno savladali tehniku skijanja na uređenim stazama, kai i za sve kojima je dosta...

Tehnika karving skijanja

carvingskisskier

     U mnogim tekstovima namenjenim široj skijaškoj populaciji tematika se uglavnom bavi tehničkim pitanjima vezanim za karving skije ističući da je ta...

Naučite dete da skija

enfants skis epaules

Ukoliko sa detetom radi instruktor skijanja, na prve časove već mogu da krenu sa tri godine. - Veoma je važno da dete...

UPS - učenje s povećavanjem skija

nakanto0002250

Projekt UPS Sistema – učenje sa povećavanjem skija vodi *Sandi MUROVEC*, dogogodišnji demonstrator, 4 puta učesnik na INTERSKI - u, stručni asistent...

YU SKI magazin 1978/79 - Osnovne tehnike skijanja

Osnove tehnike skijanja 1978 792

YU SKI magazin  ZIMA 78/79 Poseban prilog: *Osnovne tehnike skijanja *         Preuzmite u .PDF formatu: Osnovne tehnike skijanja